Podsumowanie funkcjonowania szkół w okresie pandemii – raport MEN-u

Raport MEN-u, z którym można się zapoznać na stronie: www.gov.pl, to zestawienie najważniejszych działań podejmowanych przez ministerstwo w okresie od marca do czerwca br. wynikających z pandemii koronawirusa. W publikacji został przedstawiony proces przygotowania i wdrożenia kształcenia na odległość oraz stopniowego otwierania wybranych typów szkół i placówek.

W dalszej części materiału znalazł się opis projektów szkoleniowych dla nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz innych projektów realizowanych w obszarze cyfryzacji szkół, takich jak: program Aktywna tablica, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna czy projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

Cyfryzacja procesu kształcenia – wnioski i plany dalszych działań

Wśród najważniejszych działań w tym obszarze znalazły się:

  • rozwijanie kompetencji cyfrowych i informatycznych nauczycieli i uczniów;
  • rozwijanie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej epodreczniki.pl;
  • poszerzanie bazy publicznych, powszechnie dostępnych i sprawdzonych e-zasobów i narzędzi edukacyjnych;
  • wspieranie organów prowadzących w doposażaniu szkół w sprzęt niezbędny do realizacji procesu kształcenia.

Źródło: gov.pl