search

NPRCz 2.0 bez spotkań autorskich w szkołach?

13 grudnia 2021
NPRCz 2.0 bez spotkań autorskich w szkołach?

Ministerstwo Edukacji i Nauki w opublikowanych na swojej stronie internetowej wytycznych dotyczących realizacji Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 zaznaczyło, że „w ramach promocji czytelnictwa szkoła (…) może zapraszać do szkoły literatów, ale nie może przeznaczać środków na wynagrodzenie dla gości. Obowiązuje zasada non-profit”.

Bibliotekarze i autorzy: ucierpią uczniowie

Taka wykładnia zaskoczyła zarówno bibliotekarzy szkolnych, jak również pisarzy. Dodatkowym problemem był fakt, że swoje stanowisko MEiN opublikowało 27 października br., a więc na trzy dni przed zakończeniem naboru do Priorytetu 3. NPRCz 2.0 na 2021 rok i w wielu złożonych przed tą datą wnioskach biblioteki szkolne wpisały jako jedno z działań zamiar organizacji płatnego spotkania autorskiego. Bezpośrednim efektem opublikowania stanowiska MEiN, które swoją decyzję argumentowało tym, że nadrzędnym celem NPRCz 2.0 jest zakup książek i doposażenie bibliotek, stało się odwoływanie przez wiele szkół już zaplanowanych spotkań autorskich.

Źródło: samorzad.pap.pl