search

Nowelizacja o ustanawianiu programów przez ministra edukacji i nauki podpisana przez prezydenta

07 lipca 2021
Nowelizacja o ustanawianiu programów przez ministra edukacji i nauki podpisana przez prezydenta

Zgodnie z nowelizacją, której projekt przygotowali posłowie PiS, minister edukacji i nauki w celu realizacji polityki oświatowej państwa będzie mógł ustanawiać programy i przedsięwzięcia, które będą ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej w formie komunikatu. Ma być w nim określony: przedmiot programu, podmioty uprawnione do udziału w programie, warunki udziału, tryb przeprowadzania naboru do programu szczegółowe kryteria oceny wniosków.

Pieniądze na realizację programu będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie umowy i będą pochodzić z funduszu na oświatę i wychowanie. Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: portalsamorzadowy.pl