search

Rząd za zmianami w Karcie nauczyciela

15 czerwca 2022
Rząd za zmianami w Karcie nauczyciela

Rada Ministrów przyjęła 14 czerwca Projekt ustawy o zmianie ustawy Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra edukacji i nauki. Wszystko zatem wskazuje na to, że Sejm zdąży ją uchwalić jeszcze przed wakacjami i nowelizacja stanie się obowiązującym prawem od 1 września, a więc zgodnie z zapowiedziami ministra edukacji i nauki.

Głównymi założeniami przyjętego projektu są: skrócenie systemu awansu zawodowego do dwóch stopni przy wydłużeniu okresu przygotowania do zawodu nauczycielskiego do 3 lat i 9 miesięcy, wzrost wynagrodzeń (znaczne podwyżki dla nauczycieli wchodzących do zawodu) i dodatkowa godzina w szkole na konsultacje z rodzicami.

Źródło: portalsamorzadowy.pl