search

NIK o nauczaniu zdalnym: pandemia uwidoczniła niedoskonałości systemu oświaty

02 lutego 2022
NIK o nauczaniu zdalnym: pandemia uwidoczniła niedoskonałości systemu oświaty

NIK przedstawiła we wtorek wyniki kontroli dotyczącej funkcjonowania szkół w sytuacji zagrożenia COVID-19. Raport objął działanie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz 5 kuratoriów oświaty, 5 jednostek samorządu terytorialnego i 15 szkół (8 podstawowych i 7 ponadpodstawowych) na terenie pięciu województw: podlaskiego, lubelskiego, lubuskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego. Izba objęła kontrolą okres od 1 stycznia 2020 r. do 9 sierpnia 2021 r.

Wśród skutków zdalnego nauczania w czasie epidemii Covid-19 w Polsce kontrola NIK wykazała: obniżenie jakości kształcenia, pogłębienie nierówności edukacyjnych oraz pogorszenie kondycji psychofizycznej uczniów i nauczycieli. Zdaniem Izby, niekorzystny wpływ na proces edukacji miał brak systemowych rozwiązań, które zapewniłyby szkołom optymalne warunki do stabilnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Źródło: samorzad.pap.pl