MEN prostuje doniesienia o niższych wypłatach dla nauczycieli

Nie jest prawdą, że nauczyciel będzie otrzymywał tylko 60 proc. wynagrodzenia za czas ograniczenia zajęć w szkołach – oświadczył minister edukacji, Dariusz Piontkowski. W nagraniu na Twitterze szef MEN wyjaśnił, jakie wynagrodzenie należy się nauczycielom w trakcie 2-tygodniowej przerwy w szkołach.

Jak tłumaczy w nagraniu minister, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, jeżeli pracownik nie świadczy pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, wówczas należy mu się wynagrodzenie.

„Jeśli (…) dyrektor zlecił jakiekolwiek obowiązki czy pracownikom administracji, obsługi czy nauczycielom, czyli np. uzupełnienie dokumentacji, pracę zdalną bądź inne czynności: udział w jakichś zajęciach, radzie pedagogicznej, przygotowanie klasopracowni, wówczas należy mu się wynagrodzenie: zarówno wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, także dodatek funkcyjny. Nie jest więc prawdą, jak piszą niektóre gazety, że nauczyciel będzie otrzymywał tylko 60 proc. wynagrodzenia za czas ograniczenia zajęć w szkołach” – zapewnił Piontkowski.

Rozporządzenie dotyczące zdalnego nauczania

Minister podkreślił również, że MEN przygotowuje rozporządzenie, które wprowadzi możliwość realizacji podstaw programowych poprzez nauczanie zdalne. „Wtedy nauczyciel, wykonując swoje obowiązki w sposób zdalny, będzie w pełni otrzymywał swoje wynagrodzenie” – stwierdził.

Według MEN systematyczne nauczanie na odległość mogłoby się zacząć od przyszłego tygodnia.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl