Rozporządzenie zmieniające listę lektur opublikowane

Rozporządzenie zmieniające listę lektur zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Najmłodsi uczniowie nie będą już omawiać na lekcjach takich utworów, jak: Zaczarowana zagroda Aliny i Czesława Centkiewiczów, Oto jest Kasia Miry Jaworczakowej, Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca? Leszka Kołakowskiego czy Sposób na Elfa Marcina Pałasza.

Zmiany dotyczą również uczniów starszych klas. Na cenzurowanym znalazła się m.in. Mitologia Jana Parandowskiego, Mała Apokalipsa Tadeusza Konwickiego („ze względu na niejednoznaczne przesłanie płynące z utworu”) oraz wiersze Marcina Świetlickiego, które – zdaniem MEiN – zawierają treści sprzeczne z wartościami określonymi w podstawie programowej.

Źródło: prawo.pl