Laboratoria Przyszłości: ruszają zgłoszenia dla szkół publicznych

Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. W ramach tego przedsięwzięcia szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymają środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak: współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii.

Jak wnioskować?

Szkoła wypełnia wniosek, który trafia do organu prowadzącego. Następnie wnioskuje on o przyznanie wsparcia do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem właściwego wojewody. Wszystkie wnioski można wypełnić i złożyć wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem strony internetowej. Na stronie dostępne są także: katalog, instrukcje składania wniosków, a także inne pomocne materiały. Szkoły prowadzone przez JST mogą składać wnioski od 8 października do 15 listopada. Organy prowadzące te szkoły muszą wydać co najmniej 60% otrzymanych środków do końca 2021 r. Sam sprzęt może być dostarczony do szkół najpóźniej 1 września 2022 roku.

Źródło: gov.pl