Nauczyciele wycofują się z dalszych negocjacji z rządem

Zgodnie z przewidywaniami Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o wycofaniu swoich przedstawicieli z udziału w spotkaniach grup tematycznych trójstronnego zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Podobne decyzje podjęły wcześniej Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych, zatem grupa robocza ds. oceny nauczycieli odbędzie się bez udziału strony związkowej.


Związkowcy rozgoryczeni postawą rządzących

Solidarność oświatowa zapowiedziała, że nie będzie prowadziła negocjacji z rządem do czasu przedstawienia satysfakcjonującej ją propozycji zmiany systemu wynagradzania. Podkreśliła również, że pomimo upływu ponad dwóch lat od podpisania porozumienia z rządem nie zostało ono zrealizowane – rząd tak naprawdę nie przedstawił propozycji systemu wynagradzania uwzględniającego powiązanie pensji nauczycieli ze średnią krajową.

 

Źródło: portalsamorzadowy.pl