Goethe-Institut organizatorem ogólnopolskiej konferencji „Razem dla niemieckiego”

15 listopada w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Goethe-Institut konferencja „Razem dla niemieckiego”. W wydarzeniu wzięło udział prawie dziewięćdziesięciu dyrektorów szkół podstawowych, liceów, techników i szkół zawodowych. Zostali powitani uroczyście przez Attaché Kulturalną Ambasady Niemiec w Polsce – Heidrun Jung. Celem spotkania była wymiana doświadczeń na temat sposobów pozyskiwania środków na dodatkowe godziny nauczania języka niemieckiego oraz propagowanie nauczania tego języka w polskich szkołach. Kluczową dla organizatorów kwestią było uświadomienie zebranym gościom korzyści płynących ze wspomnianych wyżej działań. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. przedstawiciele Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji (FRSE), którzy poinformowali o możliwościach i korzyściach płynących z etwinningu, kadra zarządzająca niemieckich i polskich szkół, jak również minister Mirosław Sielatycki, Zastępca Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Jak podkreśla Karin Ende, Dyrektor Działu Językowego Goethe-Institut, zaproszonym na konferencję dyrektorom szkół udało się uczynić z języka niemieckiego markę i dzięki temu wypromować swoją szkołę. Każdy z nich spełnił jedno najważniejsze kryterium: dzięki swojemu zaangażowaniu sprawił, że udało się zwiększyć liczbę godzin języka niemieckiego ponad tę zakładaną w podstawie programowej, pokazując w ten sposób, że wszystko jest możliwe, gdy tylko wykaże się inicjatywę – chwali Ende.

Podczas konferencji poruszono m.in. temat współpracy na rzecz niemieckiego, pokazując przykłady dobrych praktyk, a także przedyskutowano argumenty przemawiające za nauką niemieckiego jako drugiego języka w szkołach. Dzięki wykładowi doktor Sandry Ballweg zgromadzeni goście mogli się przekonać, jak ważną rolę w nauczaniu niemieckiego odgrywa nauka angielskiego jako pierwszego języka, zarówno w odniesieniu do uzyskiwanych efektów, jak i poprzez zwiększenie motywacji uczniów. W trakcie spotkania miała też miejsce prezentacja programów wymiany uczniowskiej, instytucji pośredniczących oraz egzaminów poświadczających znajomość języka niemieckiego.

Nie zabrakło również części „networkingowej”, podczas której goście mogli wymienić się spostrzeżeniami, omówić tematy paneli i nawzajem zainspirować do dalszego działania. Spotkanie zaowocowało nawiązaniem wielu kontaktów, które w przyszłości przyczynią się do jeszcze skuteczniejszego nauczania języka niemieckiego poprzez uczniowską wymianę polsko-niemiecką, projekty szkolne, a także spotkania młodzieży z obydwu krajów.

Konferencja spełniła oczekiwania organizatorów – przyczyniła się do wymiany doświadczeń, która zaowocowała pomysłami spisanymi i poddanymi pod dyskusję. Zostaną one wykorzystane jako narzędzia wspierające naukę języka niemieckiego w polskich szkołach. Spotkania tego typu na pewno będą kontynuowane, choćby po to, by sprawdzić, które z zakładanych celów udało się osiągnąć – podsumowuje Karin Ende. 

Więcej informacji o projekcie DEUTSCH PLUS:

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/dep.html