Łatanie braków kadrowych w szkołach kosztem nauczycieli i uczniów

Jak wynika z danych w Systemie Informacji Oświatowej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 26 marca 2021 nadgodziny miało ponad 73 proc. nauczycieli, a 11 proc. pracowało w więcej niż jednej szkole. Tych ostatnich nauczycieli może być jednak więcej, bo z badania kwestionariuszowego wynikało, że dotyczy to aż 24 proc. pedagogów. Dane te nie pozostawiają złudzeń – braki kadrowe łata się, np. przez przydzielanie pedagogom dodatkowych godzin z przekroczeniem norm zawartych w Karcie nauczyciela.

Zmiany, które mogą… zaszkodzić

Resort edukacji widzi potrzebę zmian – chce podwyższyć pensje pedagogów, ale powiązać to z likwidacją niektórych dodatków i zwiększeniem pensum. Jednak podwyższenie pensum może jedynie pogłębić problemy, z którymi już w tej chwili mierzą się dyrektorzy placówek oświatowych.

Źródło: prawo.pl