Koniec z biurokracją w oświacie?

To, że w szkołach panuje biurokracja, wiemy nie do dziś. To, że z roku na rok problem się pogłębia – również wiemy. Czy Związek Nauczycielstwa Polskiego we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej znajdzie rozwiązanie tego problemu?

Szczegółowej analizie poddane zostały przepisy związane z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach. Padały propozycje uproszczenia dokumentacji w taki sposób, aby jak najmniej obowiązków dokumentacyjnych spoczywało na nauczycielach.

Celem ZNP jest również dokładne wskazanie, które ze szkolnych zadań należą do stałych obowiązków nauczycieli, a za które powinni otrzymać dodatkowe wynagrodzenie. Planuje się także stworzenie swoistego katalogu dokumentów z określeniem, kto jest odpowiedzialny za ich przygotowanie.

Redakcja