Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej

31 stycznia 2018 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej.

Zmiany dotyczą m.in. wymogów dotyczących liczby toalet i łazienek dla wszystkich domów, wprowadzono również ograniczenie dotyczące możliwości dowolnego zwiększania liczby miejsc w DPS-ach, które przekraczają liczbę 100 miejsc.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem w § 1 pkt 2 lit., a tiret trzecie, podwójne tiret drugie i podwójne tiret trzecie oraz § 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej jest dostępne w Dzienniku Ustaw.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl