Zawieszenie zajęć w szkołach od 9 listopada – co trzeba wiedzieć?

Na stronie MEN-u (https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r) zostały opublikowane odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z przejściem na nauczanie zdalne niemal wszystkich placówek oświatowych w kraju. Poruszono w nich m.in. takie kwestie, jak funkcjonowanie tzw. „zerówek”, czyli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (działają bez zmian), spoczywający na dyrektorze obowiązek zapewnienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy uczniom, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 oraz zasady, na podstawie których będzie przyznawany zasiłek opiekuńczy za okres od 9 do 29 listopada br. Dodatkowe pytania można kierować na adres: informacja@men.gov.pl

Źródło: gov.pl