Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami lękowymi

Lęk jest jedną z najtrudniejszych emocji towarzyszących człowiekowi już od pierwszych chwil życia. W dużym nasileniu może powodować zaburzenia, które dezorganizują funkcjonowanie dziecka, a później nastolatka. Wypracowanie odpowiedniej strategii radzenia sobie w sytuacjach wywołujących lęk wymaga znajomości jego natury, a tu wsparcie osób dorosłych może okazać się nieocenione.

Więcej informacji znajdą Państwo w artykule „Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami lękowymi” dostępnym w Niezbędniku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Autorka wymienia i omawia rodzaje lęków, wyjaśnia w czym przejawia się lęk, podaje wskazówki przydatne w pracy z dzieckiem z zaburzeniami lękowymi. Ponadto opisuje przykładowe programy terapii, które można wykorzystać w poradni. Do artykułu dołączyliśmy przykładowy scenariusz zajęć poznawczo-behawioralnych – oswoić lęk.