search

„Wolontariat w szkole – zgodnie z prawem” – bezpłatny poradnik MEiN

12 grudnia 2022
„Wolontariat w szkole – zgodnie z prawem” – bezpłatny poradnik MEiN

Ministerstwo Edukacji i Nauki udostępniło bezpłatny poradnik „Wolontariat w szkole – zgodnie z prawem”. Publikacja została przygotowana z myślą o osobach zaangażowanych w tworzenie struktur wolontariatu w szkołach, tj. dyrektorach szkół, kadrze pedagogicznej oraz opiekunach szkolnych kół wolontariatu. Zostały w nim omówione takie zagadnienia jak: formy wolontariatu szkolnego, otoczenie prawne wolontariatu, uczeń jako wolontariusz, prawo w praktyce szkolnej, koordynator wolontariatu, organizacje społeczne działające w szkole jako organizatory wolontariatu, e-wolontariat w szkole, ubezpieczenie wolontariuszy.

W publikacji zamieszczono także wzory dokumentów związanych z organizacją wolontariatu w szkole, m.in.: regulaminy, wzory porozumień i oświadczeń.

 

Poradnik można pobrać ze strony: https://zpe.gov.pl/a/wolontariat-w-szkole-zgodnie-z-prawem-vademecum-2/DW0i4At5y

 

Źródło: samorzad.pap.pl