Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Szkolenia zamknięte

Referencje

„Szkolenie bardzo dobrze przeprowadzone, pozwoliło mi na jasne spojrzenie na omawianą problematykę. Zagadnienia prawne w jasny sposób przełożone na konkretne zadania dla dyrektora i nauczycieli. Troszkę za krótki czas na dogłębne omówienie przykładów” Alina Aniołczyk, Przedszkole Specjalne nr 68, Warszawa

-

(...) dziękujemy za zorganizowanie szkolenia. Zainteresowanie ze strony n-li było duże, p. Prelegent kompetentna, dobrze zorganizowana, szkolenie przebiegło w owocnej i sprzyjającej atmosferze. Maria Skurkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 29, Radom

-

(...) chciałam podziękować za kurs dla nauczycieli dotyczący Ochrony Danych Osobwych. Bardzo profesjonalna pani prowadząca, miła i kompetentna. Treści przekazanych wiadomości konkretne, językiem dostępnym dla każdego. Usystematyzowała wiadomości, które już posiadaliśmy. Jeszcze raz dziękuję. Jolanta Mienculewicz Dyrektor MPP nr 4 w Bolesławcu

-

Szkolenia dla pracowników DPS-ów – sprawdzone źródło wiedzy

 

Organizujemy szkolenia dla pracowników DPS-ów – kadry zarządzającej, pielęgniarek, rehabilitantów, opiekunów, z pięciu obszarów tematycznych: prawa, zarządzania domem pomocy społecznej, form terapii i metod pracy z mieszkańcami, rozwoju osobistego. Szkolenia mają za zadanie wpłynąć na podniesienie kwalifikacji personelu, poznanie wymagań stawianych placówce i podwyższenie jej standardu, zdobycie nowej wiedzy oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych w pracy z mieszkańcami. Prelegenci to wyłącznie doświadczeni eksperci z zakresu polityki społecznej, pracownicy socjalni, certyfikowani psycholodzy, psychoterapeuci, wykładowcy, prawnicy obsługujący domy pomocy społecznej, wieloletni dyrektorzy DPS-ów. Podczas szkolenia przekazują oni niezbędną wiedzę, która koncentruje się na tematach ważnych z punktu widzenia zarządzania placówką oraz doskonalenia warsztatu pracy z mieszkańcem.

 

Najpopularniejsze szkolenia dla pracowników DPS-ów

 

Wszystkie szkolenia mają charakter warsztatowy z panelem dyskusyjnym, podczas którego prelegent odpowiada na pytania uczestników. Spotkania realizujemy na terenie placówki zamawiającej, a każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych przygotowanych przez wykładowcę oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Poniżej przedstawiamy propozycje szkoleń dla pracowników i kadry zarządzającej domem pomocy społecznej. Opracowujemy również tematy szkoleń na indywidualne zamówienie klienta.

 • Widok:
 • SZKOLENIE „Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 kwietnia 2017 roku"

  Nowelizacja k.p.a., które weszła w życia od 1 czerwca 2017 r. formułuje wprost kilka nowych zasad ogólnych w postępowaniu administracyjnym. W ramach szkolenia dla instytucji poruszamy następującą tematykę:główne cele nowelizacji k.p.a.zasady ogólnego postępowania administracyjnegomilczące załatwienie sprawymediacjabezczynność organu i...

 • SZKOLENIE „PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA”

  Poniżej prezentujemy ramowy program szkolenia, który z chęcią dopasujemy do Państwa potrzeb. Po rozmowie z Państwem stworzymy indywidualny program szkolenia, aby jak najlepiej spełnić oczekiwania szkolonych osób. 

 • SZKOLENIE „POSTĘPOWANIE Z DEPOZYTAMI”

  Poniżej prezentujemy ramowy program szkolenia, który z chęcią dopasujemy do Państwa potrzeb. Po rozmowie z Państwem stworzymy indywidualny program szkolenia, aby jak najlepiej spełnić oczekiwania szkolonych osób.  Prawne regulacje dotyczące depozytów w DPS Przeprowadzanie spisu wszystkich przedmiotów i walorów pieniężnych Sposób przechowywania depozytów...

 • SZKOLENIE „PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW I PRACOWNIKÓW DPS”

  Poniżej prezentujemy ramowy program szkolenia, który z chęcią dopasujemy do Państwa potrzeb. Po rozmowie z Państwem stworzymy indywidualny program szkolenia, aby jak najlepiej spełnić oczekiwania szkolonych osób.  Prawa mieszkańców i pracowników DPS - wymogi prawne, omówienie regulacji prawnych, ustaw i rozporządzeń Karta praw mieszkańca Odpowiedzialność...

 • SZKOLENIE „PROCES ADAPTACJI MIESZKAŃCA W DPS/ŚDS”

  Poniżej prezentujemy ramowy program szkolenia, który z chęcią dopasujemy do Państwa potrzeb. Po rozmowie z Państwem stworzymy indywidualny program szkolenia, aby jak najlepiej spełnić oczekiwania szkolonych osób.  adaptacja – problemy definicyjne i fazy procesu rozpoznanie sytuacji życiowej nowo przyjętego mieszkańca rola zespołu...

 • SZKOLENIE „AKTYWNE ŻYCIE – METODY PRACY I AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW DPS”

  Poniżej prezentujemy ramowy program szkolenia, który z chęcią dopasujemy do Państwa potrzeb. Po rozmowie z Państwem stworzymy indywidualny program szkolenia, aby jak najlepiej spełnić oczekiwania szkolonych osób.  Analiza potrzeb mieszkańca w zakresie rozwoju osobistego, społecznego, zawodowego Diagnoza zasobów i deficytów mieszkańca Drogi rozwojowe...

 • SZKOLENIE „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH”

  Poniżej prezentujemy ramowy program szkolenia, który z chęcią dopasujemy do Państwa potrzeb. Po rozmowie z Państwem stworzymy indywidualny program szkolenia, aby jak najlepiej spełnić oczekiwania szkolonych osób.  Dokumenty wewnętrzne wraz z ich omówieniem Rola i obowiązki ABI i administratora danych osobowych w placówce oświatowej GIODO – kompetencje i...

 • SZKOLENIE „PRACA ZESPOŁOWA KLUCZEM DO ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCA”

  Poniżej prezentujemy ramowy program szkolenia, który z chęcią dopasujemy do Państwa potrzeb. Po rozmowie z Państwem stworzymy indywidualny program szkolenia, aby jak najlepiej spełnić oczekiwania szkolonych osób.  Zaspokajanie potrzeb mieszkańców DPS w świetle aktów prawnych "Zespół – wespół”, czyli metody i formy tworzenia kanału przepływu informacji...

 • SZKOLENIE „SKUTECZNA WSPÓŁPRACA Z MIESZKAŃCEM TRUDNYM – UZALEŻNIONYM LUB WSPÓŁUZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU”

  Poniżej prezentujemy ramowy program szkolenia, który z chęcią dopasujemy do Państwa potrzeb. Po rozmowie z Państwem stworzymy indywidualny program szkolenia, aby jak najlepiej spełnić oczekiwania szkolonych osób.  Rodzaje osobowości Metody skutecznej komunikacji Fazy rozwoju uzależnienia Rodzaje współuzależnień

 • SZKOLENIE „DIAGNOZA AGRESJI I METODY RADZENIA SOBIE Z JEJ PRZEJAWAMI”

  Poniżej prezentujemy ramowy program szkolenia, który z chęcią dopasujemy do Państwa potrzeb. Po rozmowie z Państwem stworzymy indywidualny program szkolenia, aby jak najlepiej spełnić oczekiwania szkolonych osób. Definicja i typy agresji Źródła agresji w DPS Metody postępowania z mieszkańcem agresywnym Zastosowanie środków przymusu

 • SZKOLENIE „PRZYMUS BEZPOŚREDNI W DPS”

  Poniżej prezentujemy ramowy program szkolenia, który z chęcią dopasujemy do Państwa potrzeb. Po rozmowie z Państwem stworzymy indywidualny program szkolenia, aby jak najlepiej spełnić oczekiwania szkolonych osób.  Rodzaje przymusu bezpośredniego według przepisów prawa i wskazania do ich stosowania Dokumentacja sporządzana przy stosowaniu przymusu...

 • SZKOLENIE „SEKSUALNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ ORAZ OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE”

  Poniżej prezentujemy ramowy program szkolenia, który z chęcią dopasujemy do Państwa potrzeb. Po rozmowie z Państwem stworzymy indywidualny program szkolenia, aby jak najlepiej spełnić oczekiwania szkolonych osób. 

 • Widok:

najnowsze wpisy

Trzecie edycja konkursu „Złota Księga Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych” Sep / 13

Trzecie edycja konkursu „Złota Księga Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”

Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Komisją Ekspertów ds. Osób Starszych zaprasza przedstawicieli organizacji społecznych, nieformalnych grup, pracodawców i samorządów terytorialnych oraz innych instytucji realizujących programy na rzecz osób starszych do udziału w trzeciej edycji konkursu „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”. {Czytaj więcej}

Prawa mieszkańców domów pomocy społecznej – raport Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur Sep / 13

Prawa mieszkańców domów pomocy społecznej – raport Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich dostępny jest pierwszy kompleksowy raport dotyczący przestrzegania praw mieszkańców domów pomocy społecznej. Został przygotowany przez ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) – zespół Biura RPO zajmującego się zapobieganiem torturom, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu. {Czytaj więcej}

ZMIANY W WYNAGRADZANIU PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Aug / 28

ZMIANY W WYNAGRADZANIU PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

30 listopada 2016 r. do uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786). Wejście w życie nowelizacji pierwotnie było planowane na 1 marca 2017 r., lecz do tej chwili rozporządzenie nadal nie zostało podpisane. Warto jednak zauważyć, że w momencie wejścia w życie będzie ono miało wpływ również na wydatki {Czytaj więcej}

Weterani zwolnieni z opłaty za pobyt w DPS-ie Aug / 28

Weterani zwolnieni z opłaty za pobyt w DPS-ie

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, który ma na celu wsparcie członków Korpusu Weteranów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. {Czytaj więcej}

Uwaga oszuści! Telefony do ośrodków pomocy społecznej Aug / 28

Uwaga oszuści! Telefony do ośrodków pomocy społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ostrzega przed oszustami podającymi się za pracowników MRPiPS, informuje, że nie ma nic wspólnego z osobami, które w ostatnim czasie zgłaszają się telefonicznie do ośrodków pomocy społecznej  i wzywają do obligatoryjnego udziału w płatnych szkoleniach. Nie podają przy tym kontaktu do siebie. Ministerstwo podkreśla, że jest to próba wyłudzenia pieniędzy. {Czytaj więcej}

Specjalista MOPR-u podpowiada – nowy cykl Aug / 10

Specjalista MOPR-u podpowiada – nowy cykl

W dwumiesięczniku „Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” pojawił się nowy cykl „Specjalista MOPR-u podpowiada”.  {Czytaj więcej}

Nowy e-book Terapia Zajęciowa. Metoda Snoezelen – Sala Doświadczania Świata Jul / 06

Nowy e-book Terapia Zajęciowa. Metoda Snoezelen – Sala Doświadczania Świata

Znana na całym świecie Metoda Snoezelen polega na silnym stymulowaniu poznawania świata na poziomie sensorycznym. Polskim odpowiednikiem nazwy Snoezelen jest Sala Doświadczania Świata.  Terapię tę można z powodzeniem stosować w: domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, szpitalach, klinikach, hospicjach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz centrach d {Czytaj więcej}

Zmiany w prawie administracyjnym Jul / 05

Zmiany w prawie administracyjnym

1 czerwca 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.  {Czytaj więcej}

NEWSLETTER