Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Informacje dla domów pomocy społecznej

Opłata za pobyt krewnego w DPS-ie

Wystawione przez     Informacje dla domów pomocy społecznej      0   (338)

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Komisji do Spraw  Petycji  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej w sprawie ustawowego obowiązku ponoszenia  opłat  za  pobyt  w  domu  pomocy  społecznej, który ciąży na zstępnych w bliższej lub dalszej kolejności wobec wstępnego.

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Wystawione przez     Informacje dla domów pomocy społecznej      0   (327)

Na  stronie  internetowej  Rzecznika  Praw  Obywatelskich  dostępny  jest  pierwszy  kompleksowy  raport dotyczący przestrzegania praw mieszkańców domów pomocy społecznej, przygotowany przez ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) – zespołu Biura RPO.

Ochrona danych osobowych – zmiany w prawie

Wystawione przez     Informacje dla domów pomocy społecznej      0   (309)

Obecnie kwestię przetwarzania danych osobowych reguluje Ustawa o ochronie danych osobowych. Po 25 maja 2018 r. aktem regulującym to zagadnienie stanie się Rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679 z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy   95/46/WE.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia

Wystawione przez     Informacje dla domów pomocy społecznej      0   (285)

Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. wyniesie 2100 zł.

Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Komisją Ekspertów ds. Osób Starszych zaprasza przedstawicieli organizacji społecznych, nieformalnych grup, pracodawców i samorządów terytorialnych oraz innych instytucji realizujących programy na rzecz osób starszych do udziału w trzeciej edycji konkursu „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”.

10-15 z 37
Testuj za darmo
Newsletter