Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Informacje dla domów pomocy społecznej

Ochrona danych osobowych – zmiany w prawie

Wystawione przez     Informacje dla domów pomocy społecznej      0   (195)

Obecnie kwestię przetwarzania danych osobowych reguluje Ustawa o ochronie danych osobowych. Po 25 maja 2018 r. aktem regulującym to zagadnienie stanie się Rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679 z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy   95/46/WE.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia

Wystawione przez     Informacje dla domów pomocy społecznej      0   (172)

Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. wyniesie 2100 zł.

Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Komisją Ekspertów ds. Osób Starszych zaprasza przedstawicieli organizacji społecznych, nieformalnych grup, pracodawców i samorządów terytorialnych oraz innych instytucji realizujących programy na rzecz osób starszych do udziału w trzeciej edycji konkursu „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”.

Na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich dostępny jest pierwszy kompleksowy raport dotyczący przestrzegania praw mieszkańców domów pomocy społecznej. Został przygotowany przez ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) – zespół Biura RPO zajmującego się zapobieganiem torturom, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu.

ZMIANY W WYNAGRADZANIU PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

Wystawione przez     Informacje dla domów pomocy społecznej      0   (491)

30 listopada 2016 r. do uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786). Wejście w życie nowelizacji pierwotnie było planowane na 1 marca 2017 r., lecz do tej chwili rozporządzenie nadal nie zostało podpisane. Warto jednak zauważyć, że w momencie wejścia w życie będzie ono miało wpływ również na wydatki

10-15 z 35
NEWSLETTER