Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Informacje dla domów pomocy społecznej

Schroniska z usługami opiekuńczymi

Wystawione przez     Informacje dla domów pomocy społecznej      0   (139)

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Ustawy o  pomocy społecznej, który zakłada m.in. wprowadzenie nowego typu placówki – schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

Kolejna edycja programu „Senior +

Wystawione przez     Informacje dla domów pomocy społecznej      0   (126)

Ruszyła kolejna edycja programu „Senior +” na lata 2015–2020. Głównym celem skierowanego do  jednostek  samorządu  terytorialnego  programu  „Senior  +”  jest  zwiększenie  aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów dla osób starszych.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Wystawione przez     Informacje dla domów pomocy społecznej      0   (116)

Zainteresowani mogą składać wnioski w konkursach ogłoszonych na 2018 r., w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”.

Opłata za pobyt krewnego w DPS-ie

Wystawione przez     Informacje dla domów pomocy społecznej      0   (212)

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Komisji do Spraw  Petycji  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej w sprawie ustawowego obowiązku ponoszenia  opłat  za  pobyt  w  domu  pomocy  społecznej, który ciąży na zstępnych w bliższej lub dalszej kolejności wobec wstępnego.

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Wystawione przez     Informacje dla domów pomocy społecznej      0   (200)

Na  stronie  internetowej  Rzecznika  Praw  Obywatelskich  dostępny  jest  pierwszy  kompleksowy  raport dotyczący przestrzegania praw mieszkańców domów pomocy społecznej, przygotowany przez ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) – zespołu Biura RPO.

5-10 z 35
NEWSLETTER