Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Informacje dla szkół
Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Uwzględnia ono zmiany wynikające z reformy oświaty.
Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Uwzględnia ono zmiany wynikające z reformy oświaty.

Szkoły zapominają o zasadach higieny pracy umysłowej?

Wystawione przez     Informacje dla szkół      0   (158)
Do Rzecznika Praw Dziecka wpływają skargi dotyczące organizacji zajęć szkolnych niezgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej. Chodzi o nierównomierne obciążanie uczniów trudnymi przedmiotami: łączenie ich w kilkugodzinne bloki, albo planowanie tych zajęć na ostatnich godzinach lekcyjnych. RPD uważa, że problem może się nasilić po wprowadzeniu reformy oświaty. Kontrole w tym zakresie planuje Najwyższa Izba Kontroli.
Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało 27 stycznia 2017 r. do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Organizacja szkół i przedszkoli publicznych – rozporządzenie w konsultacjach

Wystawione przez     Informacje dla szkół      0   (197)
23 stycznia 2017 r. został skierowany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli.
20-25 z 33
NEWSLETTER