Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Orzeczenia i opinie poradni – zmiany w prawie

15 września 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, zastępując dotychczasowy akt, czyli Rozporządzenie z 18 września 2008 r. o tym samym tytule. Jakie są najważniejsze wprowadzane przez nie zmiany? 

Pierwsza zmiana, którą łatwo zauważyć w treści nowego Rozporządzenia, nie tyle modyfikuje dotychczasowe zasady wydawania orzeczeń i opinii, co przyczynia się do czytelności nowego aktu. W § 2 Rozporządzenia wprowadzono bowiem słowniczek wyjaśniający pojęcia stosowane w Rozporządzeniu (…).

Kolejna zmiana dotyczy właściwości miejscowej poradni. Zgodnie z § 3 zespoły wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni. Dotychczas obowiązujące Rozporządzenie określało właściwość zespołów orzekających jedyne dla uczniów szkół.

Nowością jest również treść § 3 ust. 5 Rozporządzenia, który określa warunki, jakie musi spełnić poradnia, w której będą działały zespoły wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i młodzieży niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (…).

Kolejna zmiana wynika z treści w § 4 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia, w którym uwzględniono możliwość udziału w posiedzeniu zespołu orzekającego z głosem doradczym nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, uczniem lub uczestnikiem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, asystentów nauczycieli, pomocy nauczycieli oraz asystentów edukacji romskiej (…).

 

Opracował: Michał Łyszczarz

 

Więcej informacji na temat zmian w Rozporządzeniu znajdą Państwo w Niezbędniku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

Testuj za darmo
Newsletter