Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Ochrona danych osobowych – zmiany w prawie

Obecnie kwestię przetwarzania danych osobowych reguluje Ustawa o ochronie danych osobowych. Po 25 maja 2018 r. aktem regulującym to zagadnienie stanie się Rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679 z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy   95/46/WE   (ogólne   rozporządzenie o ochronie danych). Do tego czasu administratorzy  danych  powinni  podjąć  działania  dostosowujące zasady przetwarzania danych do nowych przepisów.

Działalność domu pomocy społecznej wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych. są to dane pracowników, współpracowników, a przede wszystkim dane mieszkańców. O tym jakie zmiany w funkcjo-
nowaniu DPS-u wprowadza ogólne rozporządzenie o ochronie danych będą mogli Państwo przeczytać w najnowszym wydaniu dwumiesięcznika "Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora". 

Testuj za darmo
Newsletter