Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Powołanie Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

13 października 2017 r. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska powołała Zespół do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Do jego zadań należy:

  • opracowanie propozycji nowych rozwiązań systemowych lub modyfikacji rozwiązań obowiązujących w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o diagnozę funkcjonalną z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF),
  • opracowanie propozycji rozwiązań organizacyjno-prawnych oraz działań wdrażających zmiany systemowe,
  • opiniowanie kierunków działań związanych z opracowaniem standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych, zapewnieniem bezpłatnych narzędzi diagnostycznych oraz przygotowaniem kadry poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w ramach projektów realizowanych w typach operacji 4 i 5 działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz proponowanie kierunków zmian w zakresie działania 2.10 tego Programu.

Do prac w Zespole zostali zaproszeni eksperci z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz zastosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia. Są wśród nich przedstawicieli uczelni wyższych, nauczycieli i specjalistów oraz organizacji pozarządowych.

Zakończenie prac Zespołu przewidziano na 2019 r., a rozwiązania systemowe zapisane będą w nowej ustawie o wsparciu dziecka i ucznia.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Testuj za darmo
Newsletter