Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – działania MEN

11 września 2017 r. podczas konferencji prasowej, dotyczącej wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Marzena Machałek – wiceminister edukacji podkreślała, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zadbało o edukację dzieci i uczniów z różnymi potrzebami, a głównym celem wprowadzanych zmian jest włączenie tych uczniów do grupy rówieśniczej.

Według wiceminister, niepełnosprawność nie może być przeszkodą dla ucznia, aby uczył się w szkole z rówieśnikami, dlatego Ministerstwo chce, żeby dziecko uczęszczało do szkoły, aby miało zajęcia z nauczycielami. Dodała, że dziecko niepełnosprawne nie musi posiadać orzeczenia o kształceniu indywidualnym, aby mieć zajęcia indywidualne w szkole.

Uczeń chory, który z poradni psychologiczno-pedagogicznej otrzymał orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego realizuje zajęcia edukacyjne w domu. Jednak w każdej chwili, gdy jego stan zdrowia ulegnie poprawie, wraca do rówieśników i uczy się z nimi. Uczeń, któremu choroba nie przeszkadza w uczestniczeniu w życiu szkolnym, powinien być w nie włączony i mieć kontakt ze swoimi rówieśnikami.

Dziecko niepełnosprawne nie musi uzyskiwać orzeczenia o nauczaniu indywidualnym, żeby mieć zorganizowane zajęcia indywidualne. Może realizować je w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dostosowany do jego potrzeb i możliwości (§ 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie organizowania kształcenia specjalnego).

Uczniowie niepełnosprawni mają prawo do nauki ze swoimi rówieśnikami. Niepełnosprawność nie może być przeszkodą w uczęszczaniu na zajęcia szkolne. Dziecko niepełnosprawne, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – jeżeli jest taka potrzeba – może mieć zorganizowane zajęcia indywidualne z niektórych przedmiotów. Takie rozwiązanie nie wymaga orzeczenia o nauczaniu indywidualnym.

Dla grupy uczniów, którzy mają problem z funkcjonowaniem szkolnym, np. fobia szkolna, depresja itp., dyrektor, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizuje zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia. Pozwala ona na odbywanie części zajęć z klasą bądź indywidualnie.

Poniższe rozporządzenia mają pomóc uczniowi z niepełnosprawnościami w realizowaniu obowiązku szkolnego i nauki:

  • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1616),
  • zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591),
  • warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578),
  • orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło również działania związane z upowszechnieniem informacji o nowych rozwiązaniach w zakresie edukacji dzieci z niepełnosprawnościami.

Źródło: men.gov.pl

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej

Testuj za darmo
Newsletter