Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Zasady tworzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne zobowiązane są do utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej ZFŚS). Obowiązek ten spoczywa również niekiedy na niepublicznych poradniach. W tym celu placówki muszą opracować regulamin ZFŚS. Jak odpowiednio przygotować regulamin?

Krok 1. Regulamin ZFŚS – uwagi wstępne

Podstawowe zasady tworzenia i zarządzania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych określa Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Pracodawca, u którego będzie funkcjonował fundusz, jest zobowiązany do przygotowania regulaminu, który będzie zawierał przede wszystkim zasady korzystania ze środków ZFŚS. Przygotowanie regulaminu jest niezbędne, bowiem obowiązujące przepisy w sposób ogólny regulują kwestię funduszu. Z tego właśnie względu placówka powinna utworzyć regulamin, który nie tylko pozwoli określić, jakie świadczenia socjalne mają charakter nieodpłatny, a jakie odpłatny, ale także umożliwi doprecyzowanie wielu innych niezbędnych regulacji związanych z funkcjonowaniem ZFŚS – w tym m.in. określenie źródeł finansowania funduszu czy wskazanie osób uprawnionych do skorzystania ze środków ZFŚS.

 

Krok 2. Podstawa prawna utworzenia regulaminu

Poprawnie skonstruowany regulamin ZFŚS powinien zawierać informację o podstawie prawnej, na której został sporządzony. Należy zwrócić uwagę, aby pracodawca przed przystąpieniem do projektowania regulaminu zapoznał się z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Podstawy prawne tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a tym samym tworzenia regulaminu ZFŚS, wynikają z:

 

  •          Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
  •          Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 

Na pracodawcy spoczywa obowiązek uzgodnienia regulaminu, Ustawa o ZFŚS zobowiązuje go bowiem do uzgodnienia regulaminu z organizacją związkową lub, jeżeli organizacja taka w zakładzie nie działa, z przedstawicielem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. W przypadku niepublicznych poradni psychologiczni-pedagogicznych pracodawca będzie zobligowany do uzgodnienia regulaminu ZFŚS z przedstawicielem pracowników. Należy jednak pamiętać, że odpowiedzialny za wydanie regulaminu i jego zgodność z obowiązującymi przepisami jest tylko pracodawca.

Obowiązek uzgodnienia regulaminu jest o tyle istotny, że pracodawca nie może wprowadzić regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w życie, jeżeli nie został on uzgodniony i zaakceptowany przez organizację związkową lub przedstawiciela pracowników.

Należy zwrócić uwagę, że Ustawa o ZFŚS nie reguluje sposobu dokonania wyboru przedstawiciela pracowników oraz nie wskazuje, w jaki sposób osiągnąć porozumienie w sytuacji, w której pracownicy nie mogą dojść do porozumienia w kwestii wyboru swojego przedstawiciela. Ustawodawca nie uregulował także sytuacji, gdy pracodawca i przedstawiciel pracowników nie mogą uzgodnić stanowisk, co może skutkować niewydaniem regulaminu.

Opracował: Marcin Majchrzak

Cały artykuł i przykładowy regulamin jest dostępny w Niezbędniku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Testuj za darmo
Newsletter