Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Nowy rok szkolny w przedszkolu

Sierpień to okres podsumowania i zakończenia starego roku szkolnego oraz przygotowań do rozpoczęcia nowego. W tym czasie dyrektor przeprowadza organizacyjne zebranie rady pedagogicznej, a także podejmuje ostateczne decyzje kadrowe. Musi również dokonać ostatnich przygotowań przed wejściem w życie nowych przepisów oświatowych, z Prawem oświatowym na czele. By ułatwić realizację tych zadań, w sierpniowym wydaniu magazynu „Przedszkole. Miesięcznik Dyrektora” publikujemy zestawienie najważniejszych obowiązków związanych z rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego.

Zgodnie z art. 40 ust. 5 Ustawy o systemie oświaty zebrania rady pedagogicznej są organizowane m.in. przed rozpoczęciem roku szkolnego. Dyrektor, jako przewodniczący rady pedagogicznej, ma obowiązek odpowiedniego przygotowania się i zorganizowania jej zebrania. Przebieg i czynności podejmowane podczas zebrania organizacyjnego rady mogą różnić się w zależności od wielkości placówki czy specyfiki jej pracy, można jednak wskazać takie działania, które powinny zostać przeprowadzone podczas zebrania organizacyjnego rady w każdej z nich. Należy do nich:

  • zatwierdzenie planu pracy przedszkola,

  • zaopiniowanie organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowego rozkładu zajęć pracowników,

  • zaopiniowanie propozycji dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

  • przedstawienie przez dyrektora wyników i wniosków ze sprawowanego w kończącym się roku szkolnym nadzoru pedagogicznego, a także ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

Co więcej, art. 40 ust. 7 Ustawy o systemie oświaty zobowiązuje dyrektora do przedstawienia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Oznacza to konieczność dwukrotnego przedstawienia wniosków z nadzoru – ogólnych (np. po półroczu) oraz kompletnych wyników i wniosków – na koniec roku szkolnego w sierpniu.

W trakcie sierpniowego zebrania rady pedagogicznej możliwe jest również:

  • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

  • zaopiniowanie aneksu do arkusza organizacyjnego,

  • uchwalenie zmian w statucie.

Po więcej szczegółów na temat czynności przygotowawczych dyrektora przedszkola przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego zapraszamy Państwa do najnowszego, sierpniowego wydania naszego czasopisma „Przedszkole. Miesięcznik Dyrektora”.

Testuj za darmo
Newsletter