Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Przygotowanie planu nadzoru pedagogicznego

Od 1 września 2017 r. obowiązywać zacznie nowa Ustawa Prawo oświatowe, która zmienia sposób organizacji nadzoru pedagogicznego, w tym planowanie nadzoru przez dyrektora szkoły lub placówki. Organizacja nadzoru uregulowana została w nowej Ustawie m.in. w art. 51–56. Artykuł 55 ust. 1 precyzuje, że nadzór pedagogiczny polega na:

• „obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek,
• ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek,
• udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
• inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów”.


Plan nadzoru pedagogicznego jest elementem koncepcji pracy placówki, planu jej rozwoju. Koncentrując się na stronie prawnej planu, nie można zapomnieć o głównych celach i zadaniach placówki. Na co zwrócić uwagę przygotowując plan i co powinien zawierać? Odpowiedzi, a także wzór planu znajdą Państwo w Niezbędniku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Testuj za darmo
Newsletter