Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Reguły korzystania z telefonów komórkowych przez nauczycieli w przedszkolu

Wprowadzenie reguł używania telefonów komórkowych przez nauczycieli przedszkola może się wydawać wtargnięciem pracodawcy w nienaruszalną sferę osobistych wolności pracowników. Zdarza się jednak, że taka decyzja jest dla dyrektora koniecznością. Niektórzy nauczyciele korzystają z telefonów podczas zajęć. Odwraca to ich uwagę od dzieci, obniżając standardy opieki i edukacji przedszkolnej. Nie można dziwić się dyrektorom, że  chcieliby takim praktykom przeciwdziałać. Czy i w jakim zakresie mają do tego prawo? 

 

Z pewnością trzeba rozróżnić kwestie: używania telefonów służbowych, którego koszty ponosi pracodawca i korzystania z telefonów prywatnych, które nie jest przez niego opłacane. W pierwszym przypadku pracodawca może decydować np. o maksymalnym limicie rozmów prowadzonych z udostępnionego pracownikowi telefonu. Warto być jednak świadomym, że dyrektor ma możliwość formułowania zasad korzystania z tych urządzeń, wykraczających poza aspekt stricte finansowy. Wynika to z powszechnie obowiązującego prawa.

 

Punktem wyjścia są w tej materii obowiązki pracownika określone w przepisach Kodeksu pracy oraz w regulacjach szczególnych. Zgodnie z § 1 art. 100 Kodeksu – pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Szczegółowe omówienie tematu znajdą Państwo w najnowszych aktualizacjach „Niezbędnika Dyrektora Przedszkola” i „Niezbędnika Dyrektora Placówki Niepublicznej. Przedszkole i żłobek”. Zapraszamy!

Testuj za darmo
Newsletter