Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Przygotowanie planu nadzoru pedagogicznego

Wprowadzane w ostatnim roku szkolnym zmiany w systemie oświaty konsekwentnie zmierzają w kierunku wzmocnienia nadzoru pedagogicznego, zarówno kuratora, jak i dyrektora szkoły. Istotne zmiany zostały wprowadzone wraz z nowelizacją Ustawy o systemie oświaty z 2016 r., która w zasadzie przywróciła stan prawny sprzed 2007 r. Ustawa Prawo oświatowe w niewielkim stopniu modyfikuje nadzór pedagogiczny, w tym sprawowany przez dyrektora szkoły, natomiast w dużym zakresie powtarza zapisy znane z Ustawy o systemie oświaty.

Nowe regulacje mają dotyczyć przede wszystkim nadzoru sprawowanego przez kuratora oświaty, dlatego plan nadzoru dyrektora szkoły i placówki na rok szkolny 2017/2018 powinien podlegać dotychczasowym regulacjom prawnym.

Organizacja nadzoru pedagogicznego uregulowana została w nowej Ustawie Prawo oświatowe w artykułach 51–56. Artykuł 55 ust. 1 precyzuje, że nadzór pedagogiczny polega m.in. na inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.

Nowy zapis poszerza zakres oddziaływań osób sprawujących nadzór pedagogiczny, wskazując na potrzebę przeprowadzania w szkołach i placówkach m.in. innowacji służących rozwojowi dzieci oraz podejmowania działań zmierzających do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań edukacyjnych.

Istotne zmiany zostały wprowadzone w przepisie art. 44 ust. 3 Ustawy Prawo oświatowe, upoważniającym ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do określenia wymagań wobec szkół i placówek. Celem nowelizacji jest odstąpienie od oceniającej funkcji wymagań, co wynika bezpośrednio z rezygnacji z ustalania spełnienia wymagań na poziomie podstawowym i wysokim.

O tym, co powinien zawierać plan nadzoru pedagogicznego i na co powinien zwrócić uwagę dyrektor podczas przygotowania takiego dokumentu, przeczytają Państwo w następnej aktualizacji „Niezbędnika Dyrektora Szkoły”.

Testuj za darmo
Newsletter