Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Odszkodowania dla rodziców z powodu nieprzyjęcia trzylatków do przedszkola

Nowelizacja Ustawy o systemie oświaty z 29 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 35) zobowiązuje gminy do zapewnienia trzylatkom miejsca realizacji wychowania przedszkolnego. Taki obowiązek gminy muszą realizować od 1 września 2017 r. Jeśli się z niego nie wywiążą, rodzicom dzieci, które nie dostały się do przedszkola, przysługuje odszkodowanie.

Prawo trzylatków do korzystania z wychowania przedszkolnego

Przepisy nowelizacji przyznają trzylatkom prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego oraz gwarantują miejsce jego realizacji. Placówki dla dzieci od trzech do sześciu lat, mogą być tworzone zarówno w formie przedszkoli, jak i oddziałów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W przypadku, gdy dziecko trzyletnie nie zostało jednak przyjęte do którejś z ww. placówek, jego rodzic powinien złożyć pisemny wniosek do dyrektora przedszkola o przyjęcie dzieckaDyrektor jest zobligowany do udzielenia pisemnej odpowiedzi w ciągu miesiąca. Analogiczny wniosek rodzice mogą wystosować do Urzędu Gminy. Przedszkole może okazać się bowiem niewłaściwym adresatem np. z uwagi na inne zameldowanie rodziców.

Odszkodowania za nieprzyjęcie dziecka do przedszkola

Jeżeli gmina nie wywiąże się z ustawowego zobowiązania do zapewnienia miejsca w placówce przedszkolnej, rodzice mają prawo wystąpić do sądu o zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów. Odszkodowanie przysługuje również wtedy, gdy z powodu nieprzyjęcia dziecka do przedszkola jedno z jego rodziców zrezygnowało z pracy. Odszkodowanie mogą też otrzymać rodzice, którzy z powodu braku miejsc w publicznym przedszkolu, zapewniają dziecku płatną opiekę, opłacają czesne w prywatnej placówce, odwożą do niej dziecko na własny koszt.

Wystąpienie o odszkodowanie musi być w każdym przypadku poparte stosownymi dokumentami (zależnie od okoliczności: dokumentem potwierdzającym odmowę przyjęcia dziecka do przedszkola, zaświadczeniem o rozwiązaniu stosunku pracy, umowami, fakturami, rachunkami itp.) Kwestią sporną może okazać się sytuacja, w której dziecko otrzymało miejsce w przedszkolu na terenie właściwej gminy, jednak w placówce znacznie oddalonej od miejsca jego zamieszkania.

Obowiązek ustawowy zapewnienia miejsca przez gminę w przedszkolu, w odniesieniu do rodzica trzylatka, kwalifikuje się jako tzw. publiczne prawo podmiotowe. Naruszenie tego prawa prowadzi do powstania pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej gminy na podstawie artykułów 415 oraz 417 § 1 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita

Testuj za darmo
Newsletter