Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Projekt finansowania zadań oświatowych – zmiany dotyczące przedszkoli

MEN skierowało do konsultacji publicznych Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Planowane zmiany dotyczą również przedszkoli.

Dotacja na realizację wychowania przedszkolnego

Dotacja z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego będzie naliczana według organu prowadzącego i rejestrującego, nie zaś według położenia przedszkola. Zdarzają się przypadki przedszkoli znajdujących się poza terytorium gminy, która jest ich organem prowadzącym. Wówczas środki na dotacje otrzymuje gmina na terenie której to przedszkole funkcjonuje. Dotyczy to zwłaszcza: gmin wiejskich prowadzących przedszkole na terenie gminy miejskiej oraz powiatów mających m.in. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych specjalnych (w ich przypadku dotacja trafia do gminy na obszarze której znajduje się szkoła).

Zmiany w Karcie nauczyciela

W projekcie znalazły się też propozycje zmian w Ustawie Karta Nauczyciela. Zaplanowano m.in.: wydłużenie podstawowej ścieżki awansu zawodowego nauczycieli z 10 do 15 lat (choć nie mają być to sztywne granice) oraz wydłużenie stażu nauczycielom stażystom ubiegającym się o stopień nauczyciela kontraktowego – z 9 do 21 miesięcy.

Projekt przewiduje ponadto objęcie przepisami Karty Nauczyciela nauczycieli publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz nauczycieli niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

Zmiana umożliwi ww. nauczycielom ubieganie się o:

  • kolejne stopnie awansu zawodowego,
  • nagrody kuratora i nagrody ministra,
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej,
  • korzystanie z form doskonalenia, na które środki wyodrębnione są w budżecie wojewody i w budżecie ministra edukacji.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości procesu edukacji, nauczyciele w placówkach przedszkolnych (zarówno publicznych, jak i niepublicznych) będą zatrudniani na podstawie umowy o pracę.

Konsultacje społeczne projektu oraz uzgodnienia międzyresortowe mają zakończyć się 30 czerwca br.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Testuj za darmo
Newsletter