Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli – zmiany w wymogach kwalifikacyjnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Uwzględnia ono zmiany wynikające z reformy oświaty.

Znaczącą zmianę stanowi ograniczenie uprawnień nauczycieli, którzy ukończyli jedynie studia I stopnia. Nauczyciele z tej grupy będą mieli kwalifikacje do nauczania jedynie w przedszkolach i szkołach podstawowych. Aby zdobyć kwalifikacje do nauczania w pozostałych typach szkół i placówek, nauczyciel będzie musiał ukończyć studia II stopnia bądź jednolite studia magisterskie. Wymóg ten obejmie również nauczycieli języków obcych, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych i wychowawców w świetlicach szkolnych oraz internatach. Pominięto natomiast nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.

Ponadto w projekcie przewidziano także m.in. następujące zmiany:

  • zmiany w zakresie kwalifikacji nauczycieli religii,
  • nowości w kwalifikacjach nauczycieli zajęć dodatkowych z zakresu wychowania fizycznego,
  • modyfikacje wymagań kwalifikacyjnych dla nauczycieli placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  • określenie wymagań kwalifikacyjnych dla nauczycieli pracujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
  • uregulowania kwalifikacji dla pedagogów, psychologów i logopedów w przedszkolach,
  • określenia kwalifikacji do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych oraz socjoterapeutycznych.

Dla nauczycieli, którzy ukończyli studia I stopnia na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życia Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, przewidziano regulacje przejściowe pozwalające im pracować w ww. szkołach i placówkach. Podobne rozwiązanie przewidziano w projekcie dla nauczycieli zatrudnionych w dniu wejścia w życie nowych przepisów na podstawie mianowania. Nowe wymogi kwalifikacyjne nie będą obowiązujące dla ww. grup nauczycieli.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

NEWSLETTER