Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Kontrola projektu planu finansowego poradni

Przekazany organowi wykonawczemu jednostki samorządu prowadzącej daną poradnię psychologiczno-pedagogiczną projekt planu finansowego podlega kontroli. W powiecie zarząd powiatu weryfikuje otrzymany projekt planu pod względem jego zgodności z projektem uchwały budżetowej i w przypadku stwierdzenia różnic wprowadza w nim odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu dyrektora poradni w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania projektu planu finansowego, nie później jednak niż do 27 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

Projekt planu finansowego od 1 stycznia roku budżetowego staje się podstawą gospodarki finansowej poradni. Wynika to z treści § 7 Rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z którym projekt planu finansowego jednostki budżetowej stanowi podstawę jej gospodarki finansowej w okresie od 1 stycznia roku budżetowego do dnia opracowania planu finansowego na podstawie informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających z uchwały budżetowej w przypadku, gdy: 

  • zachowana została zgodność projektu planu finansowego z projektem uchwały budżetowej (co oznacza zatwierdzenie przez kierownika samorządowej jednostki budżetowej – dyrektora placówki) oraz gdy
  • projekt planu finansowego został zweryfikowany w trybie § 6 Rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

 Opracował: Michał Łyszczarz 

Więcej znajdą Państwo w „Niezbędniku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”.

 

Testuj za darmo
Newsletter