Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Sprawozdanie finansowe a naruszenie dyscypliny finansów publicznych

O istotności sprawozdania finansowego świadczy wpisanie do Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych regulacji dotyczących błędów popełnianych przy sporządzaniu tego sprawozdania. Określa je art. 18 pkt 2 ww. Ustawy, zgodnie z którym naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania albo wykazanie w tym sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Przepis ten obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. i określa następujące rodzaje naruszeń związanych ze sprawozdaniami finansowymi:

 • niesporządzenie w terminie sprawozdania,
 • nieprzekazanie w terminie sprawozdania,
 • wykazanie w tym sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

Katalog kar za naruszenie dyscypliny finansów został zawarty w art. 31 Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Należy do nich:

 • upomnienie,
 • nagana,
 • kara pieniężna,
 • zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi (od roku do pięciu lat).

Karę pieniężną wymierza się w wysokości od 0,25 do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, obliczonego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, należnego w roku, w którym doszło do tego naruszenia.

Zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi wyklucza, przez czas określony w orzeczeniu o ukaraniu, możliwość pełnienia w jednostce sektora finansów publicznych funkcji:

 • kierownika, zastępcy kierownika lub dyrektora generalnego,
 • członka zarządu,
 • skarbnika, głównego księgowego lub zastępcy głównego księgowego,
 • kierownika lub zastępcy kierownika komórki bezpośrednio odpowiedzialnej za wykonywanie budżetu lub planu finansowego.

Charakter sankcji za naruszenie obowiązków w zakresie sporządzenia sprawozdania finansowego powoduje oczywiście konieczność szczegółowego przestrzegania procedury jego przyjęcia.

Opracował: Michał Łyszczarz, prawnik, współautor komentarza do Ustawy o systemie oświaty

Testuj za darmo
Newsletter