Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

NIK o systemie informacji oświatowej

Dodano: 5.12.2016

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli system informacji oświatowej nie wspiera efektywnie realizacji zadań w obszarze oświaty. Do grudnia 2015 r. budowa tego systemu nie została całkowicie zakończona. W efekcie brak kompletności i wiarygodności danych w bazie nowego SIO utrudniał realizację polityki oświatowej państwa i dostęp do informacji publicznej.

W systemie informacji oświatowej (SIO) od 2005 r. gromadzone są dane dotyczące wszystkich szkół i placówek w kraju oraz uczniów i nauczycieli. Od 2007 r. dane te są wykorzystywane do podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Kontrole NIK wykazywały w przeszłości, że dane gromadzone w bazie danych starego SIO nie zapewniają wiarygodności i kompletności informacji.

Sytuację miał uzdrowić nowy system informacji oświatowej, który zaczął funkcjonować w 2012 r. Nowy system cechuje odmienne podejście do zbierania danych o uczniach i nauczycielach. Odstąpiono w nim od zasady gromadzenia danych zbiorczych na temat szkół i placówek oświatowych na rzecz danych jednostkowych.

Najważniejsze ustalenia kontroli dowodzą, że minister edukacji narodowej nie zapewnił użytkownikom nowego systemu informacji oświatowej – szkołom i placówkom oświatowym oraz innym jednostkom wykonującym zadania z zakresu oświaty – pełnej możliwości przekazania wymaganych danych dziedzinowych w obowiązującym terminie (do 9.04.2013 r.) i późniejszej ich aktualizacji. W udostępnionym wówczas oprogramowaniu do prowadzenia lokalnych baz danych nie było możliwości przekazania 48 rodzajów danych dziedzinowych, m.in.: danych o kwalifikacjach nauczyciela, o objęciu ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną czy danych o korzystaniu przez ucznia z pomocy materialnej. W oprogramowaniu udostępnianym w tym celu w okresie październik–grudzień 2015 r. nadal brakowało możliwości przekazania sześciu rodzajów danych dziedzinowych, np. o wpisaniu nauczyciela na listę egzaminatorów. W konsekwencji tego, a także wskutek niepełnego wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych przez podmioty zobowiązane do prowadzenia lokalnych baz danych, baza danych nowego SIO za lata szkolne 2012/2013–2015/2016 (do 11.12.2015 r.) nie była kompletna ani wiarygodna. Zgromadzone w niej dane obejmowały m.in. tylko od 28 do 78 proc. ogółu dzieci faktycznie objętych wychowaniem przedszkolnym w tych latach oraz od 33 do 85 proc. ogółu zatrudnionych nauczycieli.

Pozostałe ustalenia NIK tutaj.

Źródło: www.nik.gov.pl

Testuj za darmo
Newsletter