Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Sześciolatek w przedszkolu objęty subwencją oświatową

Dodano: 5.12.2016

Od przyszłego roku sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostaną subwencją oświatową – tak 1.12.2016 r. zadecydował Sejm, nowelizując Ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Większe wsparcie dla sześciolatków związane jest ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla tych dzieci i koniecznością obejmowania wychowaniem przedszkolnym czterech roczników uczniów zamiast – jak dotychczas – trzech.

Przed zniesieniem obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnie miały obowiązek rozpoczynania nauki w szkole, a w konsekwencji były wtedy uwzględniane w kwocie subwencji oświatowej i finansowane jak każde dziecko szkoły podstawowej, tj. kwotą podstawową subwencji 5278 zł wraz z ewentualnymi kwotami naliczonymi innymi wagami.

Objęcie dzieci sześcioletnich subwencją oświatową skutkować będzie zmniejszeniem maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa na dotację na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. W 2017 r. miał on wynieść 1 mld 726 mln zł. Po wejściu w życie nowelizacji limit będzie wynosił 1 mld 374 mln zł. Samorządy nie dostaną bowiem już dotacji na sześciolatka w przedszkolu. Kwota dotacji na jednego przedszkolaka w wieku do pięciu lat ma wynieść w przyszłym roku 1338 zł.

Zgodnie z uchwaloną nowelizacją zniesiona zostanie również możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku sześciu lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego.

Kwota, jaką w ramach subwencji samorząd dostanie na sześciolatka, będzie zależała od tego, w jakiej placówce się on znajdzie, np. czy będzie to przedszkole, czy oddział przedszkolny w szkole.

Z myślą o dzieciach sześcioletnich zaproponowano, aby w algorytmie podziału subwencji oświatowej na rok 2017 wprowadzić nowe wagi: P-37, P-38, P-39 i P-52. Ich wartości dla dzieci w wieku sześciu lat w wychowaniu przedszkolnym zostały oszacowane z uwzględnieniem zróżnicowania rodzajów placówek wychowania przedszkolnego i rodzaju miejscowości, w której jest zlokalizowana. I tak w przypadku:

  • dziecka sześcioletniego w przedszkolu szacuje się, że średnia kwota subwencji wyniesie ok. 4135 zł;
  • dziecka sześcioletniego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub korzystającego z innej formy wychowania przedszkolnego (np. punkty przedszkolne) szacuje się, że średnia kwota subwencji wyniesie ok. 3660 zł.

Z kolei w przypadku dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na terenach wiejskich i w miastach do 5 tys. mieszkańców zostanie, oprócz powyższych kwot, naliczona dodatkowa kwota subwencji w wysokości ok. 600 zł.

W projekcie algorytmu podziału subwencji oświatowej na rok 2017 zaproponowano nową wagę dotyczącą dzieci sześcioletnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w edukacji domowej. Średnia kwota subwencji na dziecko w tym przypadku wyniesie ok. 1338 zł.

Nowelizacja trafiła do dalszych prac w Senacie, który nie zaproponował poprawek. Kolejny etap legislacyjny to przekazanie ustawy do prezydenta.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 10580)

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Testuj za darmo
Newsletter