Zalecenia MEN dla strefy żółtej i czerwonej | Oficyna MM Zalecenia MEN dla strefy żółtej i czerwonej | Oficyna MM

Zalecenia MEN dla dyrektorów szkół i placówek ze strefy czerwonej

89,00  59,00 

Informacje na temat przepisów, które weszły w życie z dniem 19.10.2020, ograniczających w całości stacjonarne funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, w powiatach znajdujących się w obszarze czerwonym, oraz ograniczających funkcjonowanie tych jednostek w powiatach „żółtych”. Przekażemy Państwu, jak ma zgodnie z prawem wyglądać ograniczenie funkcjonowania szkół.

W ostatnich dniach nastąpiło objęcie całego kraju strefą żółtą, w wielu miastach i mniejszych miejscowościach czerwoną, z czego wynika obowiązek pracy szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych w zwiększonym reżimie sanitarnym. W trakcie szkolenia zostaną Państwu przekazane informacje na temat najnowszych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących obecnie dla szkół prowadzonych w strefie żółtej, czyli na terenie całego kraju oraz dodatkowo w strefach czerwonych. Otrzymają Państwo informacje na temat wymaganych aktualnie w szkołach, przedszkolach i placówkach procedur bezpieczeństwa oraz jakich zmian należy dokonać w procedurach, które już w jednostkach obowiązują.

 

Webinar dostępny jest natychmiast!

Dodaj szkolenie do koszyka i sfinalizuj zamówienie, a drogą mailową otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium.

Prosimy o dodanie domeny clickmeeting.com do sprawdzonych kontaktów (biała lista na skrzynce e-mail), aby przyspieszyć otrzymywanie zaproszenia na szkolenie.

Produkt łącznie
Opcje łącznie
Suma całkowita

zobacz pełny opis