PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY – WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM | Oficyna MM PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY – WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM | Oficyna MM

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY – WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły definiuje zadania o charakterze wychowawczym z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczniów. Działalność prowadzona w zakresie programu obejmuje zagadnienia związane z promocją zdrowia oraz wspomaganiem rozwoju, z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zdrowego stylu życia i aktywności prozdrowotnej. Cele te realizowane są nie tylko w ramach oferty edukacyjnej placówki, lecz również dzięki inicjatywom wykraczającym poza tematykę poszczególnych bloków przedmiotowych. Jednym z kierunków realizacji założeń programu jest współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym.

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu:

  • poznasz przykłady współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym,
  • zidentyfikujesz korzyści wynikające z nawiązania współpracy z instytucjami lokalnymi,
  • zdobędziesz wiedzę na temat roli dyrektora szkoły w społeczności lokalnej,
  • dowiesz się, jak stworzyć warunki niezbędne do osiągania wspólnie wytyczonych celów,
  • zyskasz umiejętność zarządzania procesem zmian w szkole i jej otoczeniu,
  • poznasz typy podmiotów, które mogą być partnerami szkoły,
  • nauczysz się zarządzać kryzysem wizerunkowym placówki,
  • dowiesz się, jak skutecznie promować placówkę, wykorzystując współczesne narzędzia.

zobacz pełny opis