ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO I PRACY PLACÓWEK EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 | Oficyna MM ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO I PRACY PLACÓWEK EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 | Oficyna MM

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO I PRACY PLACÓWEK EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020 będzie wiązał się z powrotem do dawnego systemu oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli podyktowanego nowelizacją prawa wewnątrzszkolnego oraz zmianami dokonanymi w arkuszach obserwacji. Bez prawidłowego sprawowania nadzoru pedagogicznego spełnienie statutowych zadań szkoły staje się niemożliwe. Problematyka zmian organizacyjnych i prawnych dotyczy każdego dyrektora, dlatego znajomość przepisów oraz zasad sprawowania nadzoru jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania placówki oświatowej.

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu:

  • usystematyzujesz wiedzę na temat nadzoru pedagogicznego,
  • poznasz nowe przepisy związane z organizacją nadzoru pedagogicznego,
  • dowiesz się, jak realizować zadania z niego wynikające,
  • przygotujesz się do prawidłowego wypełniania dokumentacji,
  • poznasz najważniejsze wartości i założenia związane z ewaluacją.

zobacz pełny opis