Szkoła. Miesięcznik Dyrektora – e-wydanie (ln)

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora – e-wydanie – skuteczne zarzadzanie szkołą

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora” to e-czasopismo w wersji elektronicznej dla dyrektorów szkół różnego typu, w tym dla placówek niepublicznych. Pełna instrukcji, przykładów i praktycznych porad z każdego obszaru zarządzania szkołą. W jednym miejscu znajdują się wszystkie niezbędne wskazówki do wykonywania bieżących obowiązków dyrektora, prawidłowego przygotowania dokumentacji szkolnej i sprawnego kierowania placówką. 

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora” to:

  • Zarządzanie szkołą – informacje związane z zarządzaniem placówką oświatową, finansami i obowiązkami dyrektorów szkół, np. przygotowywaniem planu nadzoru pedagogicznego, ewaluacją wewnętrzną i udostępnianiem informacji publicznej
  • Wzory dokumentów i pism – regulaminy, procedury, zarządzenia dyrektora szkoły, pisma i przykładowo uzupełnione dokumenty wewnątrzszkolne
  • Pomoc w terminowej realizacji obowiązków dyrektora, wytycznych kuratorium oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej – comiesięczny obszerny wykaz zadań wraz z podstawą prawną
  • Bezpieczeństwo prawne dzięki poradom rekomendowanym przez ekspertów – dostęp do telefonicznych i mailowych porad prawnych
  • Aktualności – wykaz i opis aktów prawnych, które weszły w życie, ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i projektów aktów prawnych
  • Kalendarium– terminowe zadania dyrektora szkoły wraz z podstawą prawną
  • Gotowe rozwiązania opracowane przez specjalistów i wieloletnich praktyków z dziedziny prawa oświatowego, prawa pracy i zarządzania szkołą, trenerów i dyrektorów z wieloletnim stażem
  • Fabryka wiedzy – artykuły dotyczące rozwijania kompetencji menadżerskich, wiedzy z zakresu HR oraz efektywności osobistej


Szkoła. Miesięcznik Dyrektora – e-wydanie – bezpieczeństwo prawne i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora” to e-wydanie, dzięki któremu zyskujesz nie tylko bezpieczeństwo prawne, ale również wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Konsultacji udzielają nasi eksperci z dziedziny prawa oświatowego i psychologii. 

zobacz pełny opis