Nowe zasady nadzoru pedagogicznego od 01.09 – webinar prawny

89,00 

W dniu 1 września weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego. Podstawową zmianą wprowadzaną przez to rozporządzenie jest rezygnacja z ewaluacji, bowiem według MEiN, korzyści z realizacji tej formy nadzoru pedagogicznego są niewspółmierne do nakładu czasu i pracy koniecznych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego. Ewaluacja jest czasochłonna i generuje „biurokrację”, gdyż pomimo faktu, że przepisy prawa nie wymagają tworzenia na potrzeby ewaluacji żadnej dodatkowej dokumentacji, to w szkołach – w związku z ewaluacją, w szczególności ewaluacją wewnętrzną – często tworzone są dodatkowe sprawozdania, opracowania, czy też zestawienia mające potwierdzić działania szkoły lub placówki w danym zakresie.

Nowelizacja zakłada, że ocena jakości pracy szkoły lub placówki będzie dokonywana w ramach kontroli. W trakcie webinaru zaprezentujemy, w jaki sposób nowelizacja wpłynie na zasady prowadzenia nadzoru pedagogicznego i obowiązki dyrektora. Do webinaru będą dołączone plany nadzoru pedagogicznego dostosowane do nowych przepisów.


Webinar dostępny natychmiast

 

Dodaj szkolenie do koszyka i sfinalizuj zamówienie, a drogą mailową otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium.

Prosimy o dodanie domeny clickmeeting.com do sprawdzonych kontaktów (biała lista na skrzynce e-mail), aby przyspieszyć otrzymywanie zaproszenia na szkolenie.

Produkt łącznie
Opcje łącznie
Suma całkowita

zobacz pełny opis