Narzędzia ewaluacji wewnętrznej szkoły – webinar

69,00 

Założeniem szkolenia jest pozyskanie wiedzy, jak dobrać narzędzia do gromadzenia informacji i danych przy planowaniu ewaluacji wewnętrznej.  Poruszone zostaną tematy, takie jak:

  • założenia metodologiczne,
  • stosowane narzędzia i sposoby ich wykorzystania,
  • opracowanie wyników ewaluacji,
  • wnioski i rekomendacje.


Uczestnicy biorący udział w szkoleniu zdobędą wiedzę w zakresie:

  • planowania ewaluacji wewnętrznej i wyboru jej przedmiotu/obszaru,
  • metod badania, sposobów wykorzystania wybranych narzędzi ewaluacji,
  • formułowania pytań kluczowych,
  • poprawności formułowania ankiety, wywiadu, przygotowania obserwacji, itd. (rodzaje pytań, konstrukcja kwestionariusza, instrukcja dla respondenta itp.),
  • doboru próby badawczej i adekwatnych narzędzi,
  • analizy i interpretacji zgormadzonych danych, formułowania wniosków.


Webinar dostępny natychmiast

 

Dodaj szkolenie do koszyka i sfinalizuj zamówienie, a drogą mailową otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium.

Prosimy o dodanie domeny clickmeeting.com do sprawdzonych kontaktów (biała lista na skrzynce e-mail), aby przyspieszyć otrzymywanie zaproszenia na szkolenie.

Produkt łącznie
Opcje łącznie
Suma całkowita

zobacz pełny opis