search

Lex Czarnek 2.0 oraz odpowiedzialność energetyczna dyrektora – webinar prawny

89,00 

7 października weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Ustawa ta nakłada na kierowników jednostek sektora finansów publicznych podjęcie działań w celu realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy. Ustawa przewiduje również kary pieniężne za niezastosowanie się do wskazanego obowiązku. Opiszemy Państwu, w jakim zakresie wymogi tego aktu prawnego mają zastosowanie do jednostek organizacyjnych systemu oświaty.

Ponadto podczas webinarium poruszony zostanie temat zmian w zakresie ograniczenia możliwości prowadzenia edukacji domowej, zawarty w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw z 20 października 2022 r. Projekt ten, zwany potocznie Lex Czarnek 2.0, zawiera rozwiązania zmierzające do centralizacji systemu szkolnictwa w Polsce.

Webinar dostępny natychmiast

Dodaj szkolenie do koszyka i sfinalizuj zamówienie, a drogą mailową otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium.

Prosimy o dodanie domeny clickmeeting.com do sprawdzonych kontaktów (biała lista na skrzynce e-mail), aby przyspieszyć otrzymywanie zaproszenia na szkolenie.

Wydawnictwo prawnooświatowe
Dajemy rzetelną wiedzę i gotowe rozwiązania
Dla szkół
Dla szkół
Zobacz produkty
Dla przedszkoli
Dla przedszkoli
Zobacz produkty
Dla przedszkoli
Dla poradni
Dla poradni
Zobacz produkty