Szkolenie "Kierunki prowadzonej terapii" | Oficyna MM Szkolenie "Kierunki prowadzonej terapii" | Oficyna MM

SZKOLENIE „KIERUNKI PROWADZONEJ TERAPII”

Prowadzenie terapii dla mieszkańców domów pomocy społecznej nie należy do zadań łatwych. Pracownicy placówek muszą być bardzo dobrze przygotowani, by sprostać wyzwaniu, jakim jest udzielenie osobom w podeszłym wieku czy przewlekle chorym pomocy w ramach możliwych kierunków terapii.

 

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu:

  • nauczysz się, jak przezwyciężać opór mieszkańca oraz określać możliwości i potrzeby podopiecznych,
  • dowiesz się, jak podnieść efektywność własnej pracy, dostosowując kierunki terapii do indywidualnych potrzeb podopiecznego,
  • poznasz metody terapii, dzięki którym można podnieść jakość życia mieszkańca i zmotywować go do podejmowania działań samorozwojowych,
  • zdobędziesz informacje na temat najważniejszych regulacji prawnych dotyczących tego zagadnienia.

zobacz pełny opis