Dziecko autystyczne w placówce oświatowej – webinar

69,00 

Dziecko autystyczne w placówce oświatowej dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju potrzebuje kontaktu z rówieśnikami. Pójście do przedszkola/szkoły łączy się jednak z wieloma wyzwaniami – zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli.

Organizowane szkolenie pozwala poznać metody wspierania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cele szczegółowe:

  • rozwijanie wiedzy nauczycieli i rodziców na temat całościowych zaburzeń rozwoju, w tym zespołu Aspergera,
  • kształtowanie umiejętności organizacji pracy z uwzględnieniem wybranych metod,
  • rozwijanie wiedzy na temat sposobów terapii i stosowania ich elementów w bieżącej pracy z uczniem/dzieckiem,
  • dostarczenie informacji niezbędnych do prowadzenia dokumentacji, np. indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.

Webinar dostępny natychmiast!

Dodaj szkolenie do koszyka i sfinalizuj zamówienie, a drogą mailową otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium.

Produkt dostępny na zamówienie

Produkt łącznie
Opcje łącznie
Suma całkowita

zobacz pełny opis