Dokumentacja pracy nauczyciela szkoły – webinar

69,00  59,00 

Nauczyciel pełni różne, nierozerwalne role, wynika z tego potrzeba prowadzenia dokumentacji. Najczęstsze to:

  • Rola nauczyciela przedmiotu i zespołów przedmiotowych (problemowo-zadaniowych);
  • Rola wychowawcy klasowego;
  • Rola członka rady pedagogicznej;
  • Rola pracownika.

 

Każda z tych ról niesie obowiązek dokumentowania działań dydaktycznych, organizacyjnych, opiekuńczych, itd. (Wymogi formalne to akty prawne oraz akty wewnątrzszkolne). Brak prowadzenia dokumentacji może skutkować zarzutem niewłaściwego wykonywania pracy.

Webinar dostępny natychmiast

Dodaj szkolenie do koszyka i sfinalizuj zamówienie, a drogą mailową otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium.

Prosimy o dodanie domeny clickmeeting.com do sprawdzonych kontaktów (biała lista na skrzynce e-mail), aby przyspieszyć otrzymywanie zaproszenia na szkolenie.

Produkt łącznie
Opcje łącznie
Suma całkowita

zobacz pełny opis