Senior+ – dodatkowy nabór wniosków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o dodatkowym naborze ofert w programie „Senior+” edycja 2018.

W budżecie Programu na rok 2018, zostały zabezpieczone jak do tej pory najwyższe środki – 80 mln zł.

W aktualnej edycji konkursu wszystkim podmiotom, które złożyły wnioski i przeszły ocenę formalną zostało przyznane dofinansowanie. Wyniosło ono prawie  50,4 mln zł.  Dlatego uruchomiono kolejny nabór wniosków.

Dodatkowy nabór dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu. Dofinansowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach programu „Senior+”.

Wyniki konkursu zostaną podane nie później niż do 20 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło: www.mpips.gov.pl