Schroniska z usługami opiekuńczymi

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Ustawy o pomocy społecznej, który zakłada m.in. wprowadzenie nowego typu placówki – schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Nowa forma placówki umożliwi świadczenie usług opiekuńczych osobom, które wymagają częściowej pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej. W projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej doprecyzowano przepisy dotyczące placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym – projekt zakłada możliwość przyznania tymczasowego schronienia (we wspomnianym schronisku) osobom bezdomnym oczekującym na umieszczenie w domu pomocy społecznej, nie dłużej niż na cztery miesiące.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Źródło: www.mpips.gov.pl