Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Zainteresowani mogą składać wnioski w konkursach ogłoszonych na 2018 r., w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”. Wystartowały trzy nowe edycje. Jednocześnie zostały wprowadzone zmiany do Programu, które dotyczą doprecyzowania istniejących zapisów prawnych oraz zmniejszenia środków programowych przeznaczonych na realizację zadań.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło: www.mpips.gov.pl