Projekt Kąciki Babci i Dziadka

Dwumiesięcznik „Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” objął patronat nad projektem „Kąciki Babci i Dziadka”.

W 1997 r. Jolanta Kwaśniewska, ówczesna Pierwsza Dama RP, powołała do życia Fundację „Porozumienie Bez Barier”, która działa nieprzerwanie do dziś, wciąż doskonaląc formy i jakość udzielanej pomocy. W marcu 2004 r. Fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Od 2013 r. Fundacja angażuje się w prowadzenie autorskiego programu pn. „Oswajanie starości”, którego misją jest podniesienie problematyki starości oraz przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób starszych. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń międzypokoleniowych poprzez nawiązanie i prowadzenie dialogu. Przy Fundacji powstała Rada Programowa Seniorów oraz Zespół ekspertów ds. Polityki Senioralnej.

Jednym z elementów programu „Oswajanie starości” jest projekt „Kąciki Babci i Dziadka”, w ramach którego Fundacja dokonuje metamorfozy wybranej przestrzeni w domach pomocy społecznej oraz placówkach zrzeszających osoby starsze. Tak, jak przez kilkanaście lat Fundacja tworzyła „Motylkowe Szpitale dla Dzieci”, zmieniając szarą rzeczywistość w kolorowy, baśniowy świat, tak dziś tworzy „Kąciki Babci i Dziadka” jako miejsca przyjazne, wielofunkcyjne i otwarte na ludzi. Odnowiona sala czy świetlica daje możliwość wypoczynku, jak również komunikacji ze światem oraz aktywizacji Seniorów poprzez działania, które wcześniej były niemożliwe ze względu na istniejące bariery infrastrukturalne lub brak odpowiedniego wyposażenia.

Hasło „kącik” traktowane jest umownie. Metamorfozy mogą dotyczyć tylko fragmentu, jak i całego pomieszczenia. Mogą wiązać się z koniecznością wykonania prac mocno ingerujących w przestrzeń (np. wymiana podłogi, wstawienie ścianki działowej), jak i ograniczyć się do działań mających na celu odświeżenie wnętrza (np. malowanie ścian, montaż rolet w oknach) i zakupu nowego wyposażenia (np. meble, kwiaty), jak i sprzętu audio-video, dzięki któremu powstały kącik będzie mógł przeistoczyć się w kącik muzyczny czy filmowy. Przyjęte rozwiązanie zależy od charakteru i stanu miejsca poddawanego metamorfozie. Dla każdej placówki tworzony jest indywidualnie dobrany projekt rearanżacji wnętrza, który uwzględnia jego walory i mankamenty.

Niewątpliwie domy pomocy społecznej niejednokrotnie są jedyną szansą dla seniorów, którzy nie mogą liczyć na bieżące wsparcie kogoś z rodziny czy przyjaciół. Dlatego tak ważne jest, by stworzyć w nich namiastkę rodzinnego domu. Dzięki możliwości spędzenia czasu w przytulnym miejscu, jakim jest „Kącik”, poprawia się samopoczucie psychiczne pensjonariuszy. „Kącik” jest również miejscem, do którego mieszkańcy DPS-u mogą zaprosić swoich bliskich podczas odwiedzin. Przytulne wnętrze może zachęcić odwiedzających do składania częstszych wizyt, a to z kolei przełoży się na lepsze samopoczucie pensjonariuszy. Ponadto sam fakt urządzenia w danym domu pomocy społecznej „Kącika Babci i Dziadka” wzmacnia podmiotowość jego mieszkańców, gdyż to oni są bezpośrednimi adresatami zmian zachodzących w otaczającej ich przestrzeni.

Więcej na temat projektu można przeczytać na stronie internetowej Fundacji.